POĎAKOVANIE

Moji milí priatelia,

pestovatelia, páleničiari, majstri destilátov a ich hodnotenia, dámy aj páni.

Dobrá vec sa podarila. Celá akcia Inauguračnej slávnosti Slovenského Rádu rytierov destilátov spojená s pasovaním rytierov bola dôstojná, milá, prívetivá a zdarne prebehla v Bazilike Nepoškvrnenej Panny Márie, Patrónky Slovenska v Šaštíne dňa 16.1.2016.

Verte mi, bolo treba na to vynaložiť veľa organizačnej prace. Som vďačný a opätovne ďakujem za pomoc všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, hoci v televízii či novinách ich všetkých menovite nespomenuli.

Veď kto bude zveľaďovať Slovensko ak nie Slováci a to aj napriek nepriazni okolitého sveta. V bazilike na začiatku slávnostnej omše znel hymnus „Bože čos ráčil slovenskému ľudu…“ a po ukončení obradu „Kto za pravdu horí…“

lebo oba vyjadrujú to čo Slovákom už chýba, lebo bez uvedomenia si svojbytnosti môžu byť ľahko vykorenení už počas jedného polstoročia napriek tomu, že vydržali 1000 rokov spolužitia v Uhorsku.

Mám veľkú radosť z toho ako akcia prebehla, bolo by falošné to nepriznať.

Verím, že dobrý, až povznášajúci dojem si odniesli všetci účastníci, nielen rytieri. Dokonca novinári aj televízie boli tentoraz ústretovejší, veď určíte sú takéto informácie pre Slovensko zaujímavejšie než nekonečne-dokola imigranti, kríza, vojny, kauzy a volebné kampane.

Takže ideme ďalej – nech nám PánBoh pomáha.

Pre širšiu informáciu prikladam aj text Prísahy rytierov, ako aj text Prosby/modlitby o požehnanie symbolov Rádu: meča, zástavy a medailí, ktorá bola prednesená ale nebolo to celkom jasno pocuť. A nezabudnite na hodnotiteľské akcie v roku 2016 v Juri nad Hronom, Radimove, Myjave, Dohňnanoch, Giraltovciach a inde ako je to uvedené v rozpise akcií.

 

Teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu a srdečne pozdravujem   Julo

Julius Forsthoffer

PRISAHA SRRD

PROSBA O VYSVATENIE a pozehnanie symbolov Radu


10.01.2016

OZNÁMENIE

Slovenský Rád rytierov destilátov

a

Združenie pestovateľských páleníc a destilátových liehovarov

a

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

oznamujú všetkým svojim členom a podporovateľom,

ako aj širokej verejnosti ktorú spájajú ušľachtilé zásady Rádu

že dňa 16. januára 2016, o 11:00-12:30 hod.

v Národnej svätyni Baziliky Sedembolestnej Panny Márie

patrónky Slovenska v Šaštíne

pod záštitou Predsedu NR SR Petra Pellegríniho.

uskutoční sa slávnostná INAUGURÁCIA spojená

s VYSVATENÍM symbolov Rádu a PASOVANÍM rytierov.

Pozývame týmto všetkých priaznivcov i záujemcov, z blízka i z ďaleka,

aby prišli vzdať vďaku Hospodinovi za zachovanie Slovenska

a podporiť rytierov v ich úsilí šíriť dobré meno a kvalitu

historických národných produktov, darov krásnej otčiny

v zmysle zásady Pi málo – pi dobré.

Dané 10. januára 2016

Senát SRRD

Výbor ZPPDL

Prezídium Združenia


29.9.2015

Dôležité – URGENTNÉ

Príslušníkom Slovenského Rádu rytierov destilátov a prevádzkovateľom pestovateľských páleníc

 

Vážení páni a dámy,

pri voľbe postupu k vzniknutej situácii v akcii Expo Spirit Laugaricio 2015, na krátkej porade v Dohňanoch dna 19. 9. 2015 bolo dohodnuté, že po prešetrení stavu u gen. Riaditeľa Expocenter Ing. Pavla Hozlara, Vám podám ucelenú informáciu pre zosúladenie spoločného postupu.

Po predchádzajúcej mailovej korešpondencii a dnešnom telefonickom rozhovore s Ing. Hozlarom, musím konštatovať, že vzhľadom na personálne zmeny, ktoré sa v ich organizácii udiali a pôvodne zainteresovaní pracovníci odišli bez zanechania pôvodných dohôd, došlo k nekontrolovanej vstupnej ponuke zo strany organizátorov Národného salónu destilátov Vráble a túto podporil aj „rad“ majiteľov destilátových liehovarov, ktorí si osvojili predstavu Spirit Laugaricio ako „nominačnej“ medzinárodnej súťaže pre deponovanie víťazných vzoriek v NSD vo Vrábloch, pričom hodnotenie bude zaisťovať  medzinárodná (profesionálna?) hodnotiteľská komisia.

Organizácia akcie je už do takej miery rozbehnutá, že sa nedá zvrátiť a dohoda s Ing. Vargom na zmenu propozícii je neuskutočniteľná.

Dokonca je tendencia, aby dodávatelia vzoriek z destilátových liehovarov si prenajali a vytvorili v priestore Expo Laugaricio svoje vlastne prezentačné stánky (asi ako Destilleria Delicia v Komarne ?), s možnosťou ochutnávky (zrejme platenej) i aktívneho predaja produktov verejnosti (teda plné priklonenie ku komerčnej stránke, s ktorou tú nekomerčnú nemožno zosúladiť).

Takýmto podmienkam nie sú v stave vyhovieť pestovatelia, ani so svojou účasťou ani vzorkami, odhliadnuc od vysokého poplatku za účasť každej vzorky.

Toto je druhá finančná blokáda aj pre SZZ (združenie záhradkárov) aj pre Združenie pestovateľských páleníc.Za daného stavu teda pre SRRD a spolupracujúce zložky nezostáva iná možnosť len ignorovanie výzvy a neposkytnutie vzoriek destilátov do Trenčína 2015 !!!

Toto opatrenie síce konanie samotnej akcie Spirit Laugaricio 20115 neohrozí, ale nedá sa očakávať súbeh veľkého počtu vzoriek (v ročníku 2014 bolo zaregistrovaných vyše 100 vzoriek; je nepravdepodobne, že takýto počet zabezpečia iba destilátové liehovary) a snáď zmena filozofie výstavy zo strany usporiadateľov v ďalšom období.

Obraciam sa teda na Vás s prosbou prijať opatrenie a dať na vedomie doteraz spolupracujúcim poskytovateľom vzoriek, aby v tomto ročníku 2015 svoje vzorky do Trenčína neponúkli.

V tomto prosím o priamu aktívnu zainteresovanosť aj Združenie pestovateľských páleníc.

Vzhľadom na uvedené bude potrebné prehodnotiť filozofiu aj organizáciu hodnotiteľských akcií a doriešiť aj vytvorenie inej miestnej, či zastrešujúcej akcie na nadnárodnej úrovni v spolupráci s Moravou a Českom.

Vopred Vám Ďakujem za porozumenie, ako aj za prenesenie informácií na ďalšie stupne a teším sa na ďalšiu spoluprácu na hrude otcovskej.

Pokiaľ máte otázky či nejasnosti, prosím napíšte, rád podám ešte podrobnejšie vysvetlenie.

P.S. Publikácia História liehovarníctva (i paleničiarstva) na Slovensku je už vytlačená, do konca týždňa sa dozviem, kedy budú výtlačky dodané do sekretariátu Združenia aj ich cenu.

Srdečne Vás pozdravujem  Ing. Forsthoffer

Ing. Julius Forsthoffer, PhD.
ZVLaL Tajomnik,
Záhradnícka 21, 81107 Bratislava l,
zdruzenie-liehu@nextra.sk
t=+421 905 340 086

Leave a comment